آسایش جسم و آرامش روح با تمرین‌های «بادوانجین» در پکن
گیاه‌درمانی و ایجاد تعادل و توازن میان انرژی‌های جسم و روح اساس طب‌سنتی چین است. در پکن مردم روز خود را با تمرین‌های موسوم به «بادوان‌جین» شروع می‌کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی