خبر فوری

خبر فوری

آسایش جسم و آرامش روح با تمرین‌های «بادوانجین» در پکن
گیاه‌درمانی و ایجاد تعادل و توازن میان انرژی‌های جسم و روح اساس طب‌سنتی چین است. در پکن مردم روز خود را با تمرین‌های موسوم به «بادوان‌جین» شروع می‌کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش