خبر فوری

خبر فوری

هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا
صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را کاهش داد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش