خبر فوری

خبر فوری

 ‌ٰژاپن؛ صدف «سن ژاک»‌ در جزیره هوکایدو
صدف موسوم به «سن ٰژاک»‌ یکی از غذاهای معروف آشپزی ژاپنی است. صدفهای صید شده در جزیره «هوکایدو»‌ به سراسر جهان صادر می‌شود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش