خبر فوری

خبر فوری

نتیجۀ یک نظرسنجی: بدون اتحادیه اروپا زندگی بدتر نمی‌شود
یافته‌های نظرسنجی نشان داد که نزدیک به دو سوم اروپایی‌ها معتقدند که زندگیشان بدون وجود اتحادیه اروپا بدتر نخواهد شد و تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان نیز وجود چنین اتحادیه‌ای را «غیرضروری» می‌دانند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش