خبر فوری

خبر فوری

گذرگاه گردشگری پکن؛ از میدان تیان آنمن تا استادیوم لانه پرنده
میدان تین آنمن یکی از مکان‌های نمادین پکن و بخشی از گذرگاه‌های اصلی پایتخت محسوب می‌شود. این میدان که درست در مرکز شهر پکن قرار دارد. این گذرگاه اصلی به خوبی نشان دهنده فلسفه زیبایی شناسی معماران چینی در برنامه ریزی شهری این پایتخت در دوره‌های تاریخی پیشین و معاصر است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش