خبر فوری

خبر فوری

درخشش جودکاران اتریش در روز دوم جایزه بزرگ کنکون
ماچیاس که در سه رویارویی پیشین بر حریف نامدارش چیره نشده بود این بار توانست با یک فن پای تماشایی او را خاک کند و به دومین مدال طلای خود برسد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش