خبر فوری

خبر فوری

نوشیدن چای در معبد «سایدایجی» ژاپن
این چای در ظرف بزرگی به قطر ۴۰ سانتی متر تهیه می‌شد؛ ظرفی که برخی از شرکت کنندگان برای بلند کردن آن نیاز به کمک داشتند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش