خبر فوری

خبر فوری

با قلب هنر مدرن در پکن آشنا شویم
پایتخت چین فقط به‌خاطر معابد سنتی‌ یا میدان تیان‌مین معروف نیست. در پکن منطقه‌ای هست که حدود هشت دهه پیش مجتمع صنعتی بود و امروز مقصد گردشگران و دوستداران هنر مدرن است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش