خبر فوری

خبر فوری

دیه‌گو فلورز، خواننده تنور: اپرا بی واسطه‌ترین شکل انتقال هنر در دنیای موسیقی است
«اپرا یکی از آخرین اشکال هنر است و همه چیز در آن طی سال‌ها ثابت بوده است. خواننده بدون میکروفون می‌خواند بنابراین تجربه‌ای واقعی و بلاواسطه است و حتی در موسیقی آن هیچ تکنولوژی دخیل نیست و بدون واسطه با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش