خبر فوری

خبر فوری

ویدئوی؛ فوک بازیگوش و غواص بریتانیایی
برویل که در زیر آب نیز طنازی را فراموش نمی کند برای این ویدیو کلیپ عنوان «دوست غواص» را برگزیده و به شوخی گفته است که دوستش در حال بررسی درست قرار گرفتن ماسک غواصی بر روی صورت او است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش