خبر فوری

خبر فوری

چگونه شرکت اسکاتلندی تولید انرژی پاک توانسته فراز و نشیب بازار را پشت سر بگذارد؟
رمز موفقیت شرکت‌های تجاری کوچک و متوسط راه یافتن به بازار و پیداکردن شریک‌های تجاری مناسب است. این گزارش داستان موفقیت شرکت کوچک اسکاتلندی است که با امکانات اتحادیه اروپا برای بنگاه‌های تجاری، توانسته به بازار انرژی‌های پاک راه پیدا کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش