خبر فوری

خبر فوری

رئیس هیات اجرایی افغانستان در پاسخ به یورونیوز: همکاری مردم در تامین امنیت مهم است
وی تضمین ۱۰۰ درصدی برای تامین امنیت را یک مبالغه عنوان کرد و افزود: «چون دشمن هم از تمامی وسایل و داشته‌های خود کمک گرفته تا مردم را از مشارکت در انتخابات باز بدارد.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش