خبر فوری

خبر فوری

 اوکراین؛ بیابانی که مورد توجه گردشگران خارجی قرار گرفته است
در تابستان درجه حرارت این بیابان به ۴۵ درجه سانتیگراد می‌رسد و حرارت شن‌ها تا ۷۵ درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش