خبر فوری

خبر فوری

آخرین فصل سریال «خانه پوشالی» بدون حضور کوین اسپیسی
«بعد از شش سال کار، پایان سریال هم تلخ است و هم شیرین. بعد از آخرین شب فیلم‌برداری تا ساعت سه صبح در دفتر کار بیضی رقصیدیم.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش