جزیره‌ ایشی‌گاکی و افسون آب‌سنگ‌های مرجانی کبود
آب‌سنگ‌های مرجانی کبود یکی از خصوصیات ویژه این جزیره است. شاخصه‌ای که حالتی جادویی به این مکان می‌دهد و گردشگران بسیاری را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی