خبر فوری

خبر فوری

ترانسکریبوس؛ بکارگیری هوش مصنوعی در خواندن دست‌نوشته‌های باستانی
سرور ترانسکریبوس متونی را ساده‌سازی و پیاده می‌کند که در حالت عادی رونویسی و خواندن آنه سالها به طول می انجامد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش