سونیا یونچوا با تراژدی «مدئا»، در اپرای برلین بروی صحنه می‌رود
مبنای این اپرا که دقیقا پس از انقلاب فرانسه نوشته شده است، تراژدی مدئا است. داستان یک زن که فرزند خود را برای انتقام از همسرش می‌کشد. مردی که او را به خاطر معشوقه اش «دیرسه» رها کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی