خبر فوری

خبر فوری

سوپ قارچ «شیتاکه» با سرکه عسل
تی‌یری ووازن، سرآشپز برگزیده «میشلن» در این گزارش دستور پخت نوعی سوپ قارچ فرانسوی را آموزش می‌دهد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش