خودارزیابی آموزش‌ فناوری‌های نوین؛ مدارس اروپایی از خود «سلفی» می‌گیرند
آيا در مدرسه شما از فناوری‌های دیجیتال برای آموزش استفاده می‌شود؟‌ برنامه موسوم به «سلفی»‌ یک پلتفرم آنلاین رایگان در اروپاست که به مدارس کمک می‌کند در عصر دیجیتال استفاده از فناوریهای دیجیتال را در برنامه درسی خود ارزیابی کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش