خبر فوری

خبر فوری

سلفی در یک نمایشگاه هنری حادثه آفرید؛ آسیب به آثار «دالی» و «گویا»
کارکنان موزه گفته‌اند که احتمالا به نقاشی گویا آسیبی وارد نشده و تنها قاب و شیشه آن شکسته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد به نقاشی دالی آسیب جدی وارد شده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش