خبر فوری

خبر فوری

اپلیکیشن «مهاجر»؛ مهاجران افغان مقیم ایران می‌توانند موارد تبعیض آمیز را گزارش کنند
اپلیکیشن مهاجر که در لیست فینالیست‌های چالش سال ۲۰۱۸ قرار داشت، توانست برای فعالیت‌های موثر برای جامعه پناهندگان افغان در ایران،‌جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش