خبر فوری

خبر فوری

امانوئل ماکرون از سربازان جان باخته در جنگ جهانی اول تقدیر کرد
نکته جالب و منحصر به فرد در این بنا حک شدن نام سربازان جان باخته در جنگ بدون در نظر گرفتن ملیت آنهاست.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش