خبر فوری

خبر فوری

بلژیک؛ گزارش یورونیوز از محاکمه شهروندانی که به پناهجویان کمک کردند
دادگاهی کردن یازده نفر از شهروندان بلژیکی که در ماه های گذشته به پناهجویان غیرقانونی جا و مکان داده اند در سایه اعتراضات و انتقادات شدید در بروکسل آغاز شد. خبرنگار یورونیوز از این دادگاه و اعتراضات گزارشی تهیه کرده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش