خبر فوری

خبر فوری

درخشش جودوکاران کوزوو در نخستین روز جایزه بزرگ تاشکند
«جودو، حرفه من نیست هستی من است. ۱۴ ماهی که مصدوم بودم انگار زندگی نمی‌کردم.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش