خبر فوری

خبر فوری

بحث درباره آينده تئاتر در نشست بین‌المللی باکو
«بازیگرانی که با فنآوری‌های تازه نظیر ویدئو پروجکشن و تجهیزات صوتی کار می‌کنند می‌گویند آینده تئاتر را بازیگران رقم می‌زنند یعنی نقش بازیگران پررنگ‌تر خواهد شد.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش