خبر فوری

خبر فوری

تازه‌های نمایشگاه جهانی بازار گردشگری
گواتمالا، گوانگشی، ژاپن و نشویل، اینها برخی از شهرها و کشورهایی هستند که در نمایشگاه جهانی بازار گردشگری در لندن شرکت کردند. چه انتظاری از صنعت گردشگری می‌رود؟‌
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش