خبر فوری

خبر فوری

از ویرانی جنگ تا امید به آینده‌؛ کنسرت «صلح» یک قرن بعد از پایان جنگ جهانی اول
«کنسرت صلح» سوالهای زیادی را درباره جنگ جهانی اول و فجایع آن مطرح می‌کند؛ سوال‌هایی که یافتن پاسخشان، بعد از گذشت یکصد سال بعد از پایان جنگ همچنان نیاز به تعمق و اندیشدن دارد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش