خبر فوری

خبر فوری

جودوی جایزه بزرگ هلند؛ ۲۷ کشور مدال گرفتند
هورتس آتانگانا نخستین مدال جهانی جودو را در مثبت ۷۸ کیلوگرم زنان برای کامرون به ارمغان آورد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش