خبر فوری

خبر فوری

نگاه به بانکوک از روی سقف شیشه‌ای ۳۱۰ متری
تصور کنید در ارتفاع ۳۱۰ متری قرار دارید و فاصله شما با زمین تنها یک لایه شیشه است. این تجربه‌ای است که بازدیدکنندگان از بلندترین ساختمان دارند. این ویدئو را ببینید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش