خبر فوری

خبر فوری

فناوری واقعیت افزوده تحولی بزرگ در اتاق عمل جراحی ایجاد می‌کند
کاربرد فناوری واقعیت افزوده تنها به تجارت، هنر و بازی‌های ویدئویی محدود نمی‌شود. این فناوری قرار است در آينده دستیار جراح در اتاق عمل باشد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش