خبر فوری

خبر فوری

 اپرای الکترا، داستان شخصیت‌های آشفته حال و رنج‌کشیده است
«پایان الکترا، رقصی تنهاست مثل مانند سخنرانی وداع. او می‌خواهد برقصد و بعد بمیرد. پاتریس شرو این موومان را می‌خواست. الکترا نیاز دارد که برقصد اما نمی‌تواند و به این دلیل در خلائی می‌افتد که بی‌انتهاست.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش