مذاکرات صلح افغانستان، طالبان و داعش؛ گفتگوی یورونیوز با آلیس ولز، معاون وزارت خارجه آمریکا
آلیس ولز: «طالبان خود را بخشی از جامعه افغانستان می داند، آنها می گویند به حمایت مردم از خود اعتقاد دارند به همین دلیل هم باید در روند مذاکرات صلح شرکت کند تا مردم افغانستان سرانجام به رفاه برسند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی