خبر فوری

خبر فوری

وسایل خانگی هوشمند آینده چطور با هم کار می‌کنند؟
در آینده نیروگاه‌های مجازی سامانه‌های انرژی پایدار را کنترل می‌کنند و ماشین‌ها‌ی برقی مانند یک باتری هوشمند عمل کرده، شهروندان انرژی را خودشان تولید می‌کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش