خبر فوری

خبر فوری

فرانک عمیدی: تاثیر روانی آزار جنسی در فضای مجازی با دنیای واقعی یکی است
«هربار کاربری مرا با الفاظ جنسیتی و ضدزن مورد تحقیر قرار می داد از صفحه او و محتوای پیام اسکرین شات می گرفتم و آنرا روی صفحه اینستاگرام و توییترم قرار می دادم. و روی صفحه شخصی خودم نام این کاربر را افشا می کردم.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش