خبر فوری

خبر فوری

مه یخ‌زده مناطق شمالی چین را پوشاند
دمای هوا در شهر موهه یکی از شمالی‌ترین شهرهایی چین به منفی ۴۲.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش