خبر فوری

خبر فوری

 مسی کوچک افغان؛ از تحقق رویای بزرگ تا کابوس ناتمام جنگ و تهدید
او می گوید که دلش برای مسی تنگ شده و اگر دوباره او را ببیند به او می گوید: «سلام، حال شما خوب است؟» مرتضی حتی پاسخ لیونل مسی را نیز می داند: «او به من می گوید خوبم، مراقب خودت باش.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش