خبر فوری

خبر فوری

اتحاد مردم انگلستان و اسکاتلند در سایه برکسیت
«انجام نشدن برکسیت یعنی دو سال دیگر سردرگمی و کشمکش. فقط مشکلات بیشتر درست می‌کند. یکبار تصمیم گرفتیم، همه‌پرسی دوباره لازم نیست.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش