خبر فوری

خبر فوری

بحران سیاسی در بلژیک؛ خروج ملی گرایان فلاندر از دولت ائتلافی
پادشاه بلژیک پس از دیدار با شارل میشل استعفای وزرای کشور، دارایی، دفاع و مهاجرت را پذیرفت. دولت شارل میشل از این پس دولت اقلیت (بدون اکثریت پارلمانی) خواهد بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش