خبر فوری

خبر فوری

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه
به گفته آقای ماکرون بر ساعات اضافه کاری از این پس مالیات تعلق نمی گیرد و از سال آینده یکصد یورو به حداقل دستمزد اضافه خواهد شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش