خبر فوری

خبر فوری

اعتراض کنشگران محیط زیست در دفتر رییس مجلس نمایندگان آمریکا
کنشگران محیط زیست با در دست داشتن پلاکارد و خواندن آواز نسبت به تغییرات آب و هوایی هشدار دادند و خواستار اقداماتی از جانب دولت برای معضلات زیست محیطی شدند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش