خبر فوری

خبر فوری

زسکا مسکو رئال را در برنابئو در هم کوبید
رئال در دیدار رفت و در زمان مربیگری لوپتگی یک هیچ به زسکا باخته بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش