خبر فوری

خبر فوری

کمیته صلیب سرخ جهانی در کابل
رفت وآمد در شهر کابل حتی برای افراد سالم آسان نیست و هیچ تسهیلاتی برای معلولان در نظر گرفته نشده و این کار و زندگی در شهر را برای افراد معلول به ویژه زنان به مراتب سخت‌تر کرده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش