خبر فوری

خبر فوری

یادگارهایی از برترین خوانندگان زن در اپرای متروپولیتن نیویورک
بخش بزرگی از مجموعه آرشیو را لباس‌های خوانندگان تشکیل می‌دهد. تا پیش از جنگ جهانی دوم لباس اجرای روی صحنه به خود خواننده اپرا می‌رسید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش