خبر فوری

خبر فوری

از فضانوردان بپرسید: تا آب شدن کامل یخ‌های قطبی چقدر مانده است؟
در نیمکره شمالی و قطب شمال همین حالا هم در تابستان یخ‌های شناور در مسیر عبور کشتی‌ها از اروپا به آسیا قرار می‌گیرند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش