کشف یک مقبره ۴۴۰۰ ساله در مصر
گفته می‌شود «واح‌تی» یک روحانی عالی‌رتبه بوده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار