خبر فوری

خبر فوری

جلیقه زردها؛ روزهای خشم و اعتراض در فرانسه پایان می پذیرد؟
نام جنبش «جلیقه زردها» از پوشش ایمنی رانندگان گرفته شده که در مواقع اضطراری به تن می کنند. این یک نماد بسیار قوی است: آنهایی که تاکنون حس می کردند نادیده گرفته شده اند اینک در کانون توجه قرار گرفته اند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش