خبر فوری

خبر فوری

هفتمین سالمرگ رهبر پیشین کره شمالی با حضور هزاران نفر برگزار شد
این مراسم با حضور هزاران نفر از مردم این کشور و با گذاشتن تاج‌های گل در مقابل مجسمه‌ پدر و پدربزرگ وی در درون کاخ قصر خورشید کومسوسان که آرامگاه رهبران کره شمالی است، برگزار شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش