خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب رانندگان اتوبوس های گردشگری در رم در اعتراض به محدودیت عبور و مرور
شرکت های گردشگری معتقدند که این سری از قوانین که عبور و مرور اتوبوس های آلاینده را نیز محدود کرده، باعث کاهش رونق صنعت گردشگری می شود و بر اقتصاد محلی، مغازه داران و رستوران ها تاثیر منفی خواهد گذاشت
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش