اجرای فلوت سحرآمیز موتزارت در اپرای وین
«همه فکر می‌کردند بعد از دون ژوان که بزرگترین اپرای تمام اعصار است دیگر نمی‌شود کاری نو ارائه کرد. اما خود موتزارت در سال آخر عمرش این سبک بسیار تازه را آغاز کرد.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی