خبر فوری

خبر فوری

سال ۲۰۱۸ سالی خونین برای رسانه‌های افغانستان
آمار خشونت‌ علیه کارمندان رسانه‌ها نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش